TinVIP
Chúc mừng bạn đã đến diễn đàn Tin Vip. Bạn hãy đăng nhập ngay để viết bài chia sẽ-giao lưu-hoc tập...

TinVIP

(¯¯»»» Tin VIP(2k9-2k12) --- Trường CĐSP Nha Trang «««¯¯)
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập
Diễn Đàn TinVIp Nha Trang
Latest topics
» Key photoshop CS3
ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeFri Nov 01, 2019 3:19 pm by vohuuhau

» Key code avast 2040
ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeTue May 28, 2019 10:02 am by vohuuhau

» Trường Đại học Khánh Hòa: Hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeWed Jun 03, 2015 8:47 pm by vohuuhau

» Tổng hợp mảng 1 chiều C++
ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeWed May 06, 2015 5:22 pm by vohuuhau

» giai gap dum bai tap c++
ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeWed May 06, 2015 5:12 pm by vohuuhau

» Bị đâm thủng tim tại tiệm internet
ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeTue Oct 29, 2013 5:09 pm by vohuuhau

» Tìm thấy xác chị huyền
ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeTue Oct 29, 2013 5:01 pm by vohuuhau

» lam on lam dum bai tap nay
ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeThu Dec 20, 2012 7:48 pm by Ly' Van Toan

» Tìm người iu...
ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeSun Nov 04, 2012 5:07 pm by Admin

» Sinh viên ... một thời để nhớ!
ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeSun Nov 04, 2012 5:06 pm by Admin

Events


Share | 
 

 ngôn ngữ cổ xưa PASCAL

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vohuuhau
----unlimited----
----unlimited----
vohuuhau

Tổng số bài gửi : 787
Bình chọn : 1373
Join date : 07/01/2010
Age : 35
Đến từ : Thiên đường cỏ xanh ^_^

ngôn ngữ cổ xưa PASCAL Empty
Bài gửiTiêu đề: ngôn ngữ cổ xưa PASCAL   ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeTue Jun 07, 2011 10:33 pm

Các lỗi biên dịch (Compiler error)

1 Out of memory Thiếu bộ nhớ
2 Identifier expected Thiếu chỉ định
3 Unknown identifier Không hiểu chỉ định
4 Duplicate identifier Trùng tên
5 Syntax error Lỗi cú pháp
6 Error in real constant Lỗi hằng số thực
7 Error in integer constant Lỗi hằng số nguyên
8 String constant exceeds line Hằng xâu vượt quá một dòng
9 Too many nested files Quá nhiều file l**ng nhau
10 Unexpected end of file Không tìm thấy kết thúc file
11 Line too long File quá dài
12 Type identifier expected Không tìm thấy định nghĩa kiểu
13 Too many open files Quá nhiều file được mở
14 Invalid file name Tên file không hợp lệ
15 File not found Không tìm thấy file
16 Disk full Đĩa đầy
17 Invalid compiler directive Dẫn hướng biên dịch không hợp lệ
18 Too many files Quá nhiều file
19 Undefined type in pointer def Chưa định nghĩa kiểu của con trỏ
20 Variable identifier expected Không tìm thấy định nghĩa biến
21 Error in type Lỗi kiểu
22 Structure too large Cấu trúc quá lớn
23 Set base type out of range Kiểu cơ bản bị tràn
24 File components may not be files or objects Các thành phần file có thể không Phải là file hay object
25 Invalid string length Độ dài xâu không hợp lệ
26 Type mismatch Sai kiểu
27 Invalid subrange base type Kiểu thừa kế không hợp lệ
28 Lower bound > than upper bound Cận dưới lớn hn cận trên (con trỏ nhớ)
29 Ordinal type expected Không tìm thấy kiểu thứ tự
30 Integer constant expected Không tìm thấy hằng số nguyên
31 Constant expected Phải là hằng số
32 Integer or real constant expected Phải là số nguyên hoặc là số thực
33 Pointer Type identifier expected Phải là định nghĩa kiểu con trỏ
34 Invalid function result type Kiểu trả về của hàm không hợp lệ
35 Label identifier expected Phải là định nghĩa nhãn
36 BEGIN expected Phải là BEGIN
37 END expected Phải là END
38 Integer expression expected Phải là thể hiện của số nguyên
39 Ordinal expression expected Phải là thể hiện của biến có thứ tự
40 Boolean expression expected Phải là thể biện của biến logic
41 Operand types do not match Không hợp kiểu các toán hạng
42 Error in expression Lỗi biểu diễn
43 Illegal assignment Gán sai
44 Field identifier expected Phải là định nghĩa trường
45 Object file too large Đối tượng file quá lớn
46 Undefined EXTERN Không định nghĩa EXTERN
47 Invalid object file record Đối tượng bn ghi file không hợp lệ
48 Code segment too large Mã phân đoạn quá lớn
49 Data segment too large Dữ liệu phân đoạn quá lớn
50 DO expected Thiếu DO
51 Invalid PUBLIC definition Định nghĩa PUBLIC không hợp lệ
52 Invalid EXTRN definition Định nghĩa EXTERN không hợp lệ
53 Too many EXTRN definitions Quá nhiều định nghĩa EXTERN
54 OF expected Thiếu OF
55 INTERFACE expected Phải là từ khoá INTERFACE
56 Invalid relocatable reference Tham chiếu tái định vị không hợp lệ
57 THEN expected Thiếu từ khoá THEN
58 TO or DOWNTO expected Phải là từ khoá TO hoặc DOWNTO
59 Undefined forward Biến hay hàm chưa được định nghĩa trước đó
60 Too many procedures Quá nhiều chương trình con
61 Invalid typecast Sai thể hiện kiểu
62 Division by zero Lỗi chia cho 0
63 Invalid file type Kiểu file không hợp lệ
64 Cannot read or write vars of this type Không thể đọc hãy ghi kiểu dữ liệu này
65 Pointer variable expected Phải là biến con trỏ
66 String variable expected Phải là biến xâu
67 String expression expected Phải là thể hiện xâu
68 Circular unit reference Tham chiếu vòng các đn vị chưng trình
69 Unit name mismatch Không đúng tên unit
70 Unit version mismatch Không đúng version của unit
71 Duplicate unit name Lặp tên unit
72 Unit file format error Cấu trúc unit file bị lỗi
73 Implementation expected Phải là IMPLEMENTATION
74 Constant and case types don't match Hằng và các kiểu không hợp
75 Record variable expected Phải là biến record
76 Constant out of range Hằng bị tràn
77 File variable expected Phải là biến file
78 Pointer expression expected Phải là thể hiện của con trỏ
79 Integer or real expression expected Phải là thể hiện của số nguyên hoặc số thực
80 Label not within current block Nhãn không đi cùng với khối hiện hành
81 Label already defined Nhãn đã được định nghĩa
82 Undefined label in preceding stmt part Không định nghĩa trước nhãn
83 Invalid @@ argument Đối số @@ không hợp lệ
84 UNIT expected Phải là từ khoá UNIT
85 ";" expected Phải là dấu ";"
86 ":" expected Phải là dấu ":"
87 "," expected Phải là dấu ","
88 "(" expected Phải là dấu "("
89 ")" expected Phải là dấu ")"
90 "=" expected Phải là dấu "="
91 ":=" expected Phải là dấu ":="
92 "[" or "(." Expected Phải là dấu "[" hoặc "(."
93 "]" or ".)" expected Phải là dấu "]" hoặc ".)"
94 "." expected Phải là dấu "."
95 ".." expected Phải là dấu ".."
96 Too many variables Quá nhiều biến
97 Invalid FOR control variable Biến điều khiển FOR không hợp lệ
98 Integer variable expected Phải là một biến số nguyên
99 Files and procedure types are not allowed here Không cho phép ác file và các kiểu chưng trình con
100 String length mismatch Độ dài xâu không hợp
101 Invalid ordering of fields Thứ tự các trường không hợp
102 String constant expected Không thấy hằng xâu
103 Integer or real variable expected Không thấy biến nguyên hoặc thực
104 Ordinal variable expected Phải là biến có thứ tự
105 INLINE error Lỗi INLINE
106 Character expression expected Phải là thể hiện của kiểu kí tự
107 Too many relocation items Quá nhiều thành phần tái định vị
112 CASE constant out of range Hằng CASE bị tràn
113 Error in statement Lỗi trong câu lệnh
114 Cannot call an interrupt procedure Không thể gọi một thủ tục ngắt
116 Must be in 8087 mode to compile Phải ở kiểu biên dịch 8087
117 Target ađress not found Không tìm thấy địa chỉ đích
118 Include files are not allowed here Không được bao gồm file
120 NIL expected Phải là từ khoá NIL
121 Invalid qualifier Giới hạn không hợp lệ
122 Invalid variable reference Tham chiếu biến không hợp lệ
123 Too many symbols Quá nhiều kí hiệu
124 Statement part too large Thành phần câu lệnh quá lớn
126 Files must be var parameters Các file Phải đựoc khai báo tham số
127 Too many conditional symbols Quá nhiều kí hiệu điều kiện
128 Misplaced conditional directive Chỉ dẫn điều kiện không đúng chỗ
129 ENDIF directive missing Thiếu chỉ dẫn END IF
130 Error in initial conditional defines Lỗi khởi tạo các định nghĩa điều kiện
131 Header does not match previous definition Header không hợp với định nghĩa trước đó
132 Critical disk error Lỗi đĩa trầm trọng
133 Cannot evaluate this expression Không thể ước lượng của thể hiện này
134 Expression incorrectly terminated Thể hiện không được kết thúc trực tiếp
135 Invalid format specifier Khai báo cấu trúc không hợp lệ
136 Invalid indirect reference Tham chiếu gián tiếp không hợp lệ
137 Structured variables are not allowed here Không cho phép các biến có cấu trúc
138 Cannot evaluate without System unit Không thể ước lượng mà không có unit System
139 Cannot access this symbol Không thể truy xuất kí hiệu này
140 Invalid floating-point operation Phép toán dấu phẩy động không hợp lệ
141 Cannot compile overlays to memory Không thể biên dịch overlay bộ nhớ
142 Procedure or function variable expected Phải là biến chưng trình con
143 Invalid procedure or function reference Tham chiếu chưng trình con không hợp lệ
144 Cannot overlay this unit Không thể overlay unit này
145 Too many nested scopes Quá nhiều phạm vi xếp chồng nhau
146 File access denied Không thể truy xuất
147 object type expected Phải là một kiểu object
148 Local object types are not allowed Không cho phép các kiểu object địa phưng
149 Virtual expected Phải là từ khoá VIRTUAL
150 Method identifier expected Phải là định nghĩa phưng thức
151 Virtual constructors are not allowed Không cho phép các constructor là o
152 Constructor identifier expected Phải là định nghĩa constructor
153 Destructor identifier expected Phải là định nghĩa deconstructor
154 Fail only allowed within constructors Lỗi chỉ cho phép với constructor
155 Invalid combination of opcode and operands Kết hợp toán hạng và toán tử không hợp lệ
156 Memory reference expected Phải là tham chiếu bộ nhớ
157 Cannot ađ or subtract relocatable symbols Không thể thêm hay hoá một kí hiệu tái định vị
158 Invalid register combination Kết hợp thanh ghi không hợp lệ
159 286/287 instructions are not enabled Không cho phép các lệnh 286/287
160 Invalid symbol reference Tham chiếu kí hiệu không hợp lệ
161 Code generation error Lỗi sinh mã
162 ASM expected Phải là từ khoá ASM
Các lỗi sinh ra trong quá trình chạy chương trình (Runtime error)

Mã lỗi ý nghĩa
1 Invalid function number Sai số hiệu hàm
2 File not found Không tìm thấy file
3 Path not found Không tìm thấy đường dẫn
4 Too many open files Mở quá nhiều file
5 File access denied Không truy nhập được file
6 Invalid file handle Số hiệu file không hợp lệ
12 Invalid file access code Mã truy nhập file không hợp lệ
15 Invalid drive number Số hiệu thiết bị không hợp lệ
16 Cannot remove current directory Không thể xoá hoặc chuyển thư mục hiện hành
17 Cannot rename across drives Không thể đổi tên các thiết bị chéo nhau
100 Disk read error Lỗi khi đọc đĩa
101 Disk write error Lỗi khi ghi đĩa
102 File not assigned File chưa được chỉ định
103 File not open File chưa được mở
104 File not open for input File chưa được mở để lấy dữ liệu
105 File not open for output File chưa đựoc mở để xuất dữ liệu
106 Invalid numeric format Định dạng số không hợp lệ
150 Disk is write-protected Đĩa đang được bo vệ chống ghi
151 Bad drive request struct length Độ lớn cấu yêu cầu cấu trúc thiết bị sai
152 Drive not ready Thiết bị chưa sẵn sàng
154 CRC error in data Lỗi kiểm tra độ dư vòng trong dữ liệu
156 Disk seek error Lỗi tìm kiếm trên đĩa
157 Unknown media type Không biết kiểu thiết bị
158 Sector Not Found Không tìm thấy sector được yêu cầu
159 Printer out of paper Hết giấy trên máy in
160 Device write fault Lỗi ghi thiết bị
161 Device read fault Lỗi đọc thiết bị
162 Hardware failure Lỗi phần cứng
200 Division by zero Lỗi chia cho 0
201 Range check error Lỗi tràn bộ nhớ
202 Stack overflow error Lỗi tràn ngăn xếp
203 Heap overflow error Lỗi tràn vùng nhớ Heap
204 Invalid pointer operation Con trỏ phép toàn không hợp lệ
205 Floating point overflow Tràn dấu phẩy động
206 Floating point underflow Tràn dấu phẩy động
207 Invalid floating point operation Phép toàn với số dấu phẩy động không hợp lệ
208 Overlay manager not installed Quản lí tràn chưa được cài đặt
209 Overlay file read error Lỗi tràn khi đọc file
210 Object not initialized Đối tượng chưa được khởi tạo
211 Call to abstract method Lỗi gọi một phưng thức trừu tượng
212 Stream registration error Lỗi đăng kí dòng xuất nhập

_________________
Cuộc sống là một điều đơn giản nếu ta sống với nó cũng thế

ngôn ngữ cổ xưa PASCAL BO20CUOI-1
Về Đầu Trang Go down
phanhieu
----unlimited----
----unlimited----
phanhieu

Tổng số bài gửi : 891
Bình chọn : 1196
Join date : 15/01/2010
Age : 29
Đến từ : Cam Ranh City

ngôn ngữ cổ xưa PASCAL Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ngôn ngữ cổ xưa PASCAL   ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeWed Jun 08, 2011 1:17 pm

thu gọn thành một file cho mọi người down dze rảnh rỗi xem hak
Code:
http://www.mediafire.com/?bvqetpfw3c70377

_________________
Ghé xem [You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
https://hieuphanblog.wordpress.com
vohuuhau
----unlimited----
----unlimited----
vohuuhau

Tổng số bài gửi : 787
Bình chọn : 1373
Join date : 07/01/2010
Age : 35
Đến từ : Thiên đường cỏ xanh ^_^

ngôn ngữ cổ xưa PASCAL Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ngôn ngữ cổ xưa PASCAL   ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeThu Jun 09, 2011 9:59 pm

cảm ơn đường link nha

_________________
Cuộc sống là một điều đơn giản nếu ta sống với nó cũng thế

ngôn ngữ cổ xưa PASCAL BO20CUOI-1
Về Đầu Trang Go down
phanhieu
----unlimited----
----unlimited----
phanhieu

Tổng số bài gửi : 891
Bình chọn : 1196
Join date : 15/01/2010
Age : 29
Đến từ : Cam Ranh City

ngôn ngữ cổ xưa PASCAL Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ngôn ngữ cổ xưa PASCAL   ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitimeFri Jun 10, 2011 12:25 pm

hehe, hem có chi

_________________
Ghé xem [You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
https://hieuphanblog.wordpress.com
Sponsored content
ngôn ngữ cổ xưa PASCAL Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ngôn ngữ cổ xưa PASCAL   ngôn ngữ cổ xưa PASCAL I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

ngôn ngữ cổ xưa PASCAL

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TinVIP :: Góc học tập :: Tài Liệu Học Tập-
Chuyển đến